Overview colofon Ton Mertens

 (citaat uit tekst Wim van der Beek)

In zijn schilderijen verbindt Mertens elementen uit verschillende invloedsferen, cultuurgebieden en tijdperken. Hij creëert een nieuwe werkelijkheid die boven de gebruikelijke referentiekaders uitstijgt. Zijn personages beantwoorden niet aan stereotype kenmerken. Door hun ondefinieerbare uiterlijk en mysterieuze verschijningsvormen ontsnappen ze aan vaste kaders of hokjes. 

 

Ton Mertens is een schilder die met beide benen in het hedendaagse tijdsgewricht staat. Schijnbaar moeiteloos maakt hij de vertaalslag van Middeleeuwen naar heden. De wereld van kwakzalvers, tovenarij en medicijnmannen oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit in zijn werken. De fascinatie voor alchemie, mystiek,vormen de basis voor een portrettencyclus van gefingeerde personages, die zich onvoorwaardelijk overgeven aan bijgeloof, rituelen, theatrale handelingen en merkwaardige geneeskundige ingrepen.  

Alles draait om meerledigheid van het beeld. Achter datgene wat zich duidelijk manifesteert zit een gemanipuleerde werkelijkheid. Die paradoxale beeldvorming plaatst de geportretteerde personen in een nieuwe dimensie. 

Ton Mertens (1953)

 

__________________________________________________________________________________

 Colofon

1970                                      Works in Paris

1972                                      Free academy inThe Hague

1972-1980                           Lives and works inParis

1982                                      Academy St. Joost

1984                                      Works in New York

1988                                      Study old fresco painting technics in Macedonia

Exhibitions in The Netherlands, France, Polen, Monaco, USA, Spain, Belgium, Italy.

 Privat collections in:    

U.S.A, Switzerland, France, Germany, Italy, Spain, Great Britain, Japan, Kuwait, Egypt, Israel, The Netherlands.